Varhanní festival

Barokní varhany v kostele sv. Bartoloměje, které navrhl, zkonstruoval a postavil mistr varhanář Václav Smolka, se v roce 2019 opět rozezní v rámci Varhanních koncertů, který pořádá Římskokatolická farnost. Kostelem zazní kvalitní hudba vynikajících varhaníků, sólistů i renomovaných pedagogů konzervatoří a vysokých škol. Na festivalu účinkují také "nevarhaníci", v minulosti to byli například velký český houslista Bohuslav Matoušek, operní pěvec Richard Novák nebo všestranný muzikant Jiří Pavlica. 

Dramaturgie Varhanního festivalu je každoročně koncipována tak, aby na jednom koncertu zazněly varhany sólově, v plné barevné kráse, a ve zbývajících dvou také jako nástroj k doprovodu sólistů a jako partner nástrojových nebo vokálních souborů a seskupení.

Koncertní užití varhan v Napajedlích se neodehrává jen v rámci festivalu. Klub přátel hudby již několik let spolupracuje s varhanním oddělením Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži, které vede prof. Ester Moravetzová. Výsledkem spolupráce bylo v uplynulých letech několik koncertů.

Stavba technicky precizních a umělecky hodnotných varhan byla do značné míry historickou událostí. Každý takový chrámový nástroj se stává jakýmsi památným dílem. Bohužel, historie varhan v napajedelském kostele je poněkud chudá. Nikdy dříve zde nebyl nástroj, který by splňoval výše uvedené parametry. Ačkoliv varhanní hudba v Napajedlích téměř nikdy nepřesáhla rámec čistě liturgického užití, různé jiné hudební a kulturní aktivity obyvatel zde měly širokou tradici. To byl jeden z důvodů, proč začít tradici novou a to v podobě Varhanního festivalu. Jedna skutečnost ale ční nad jiné: Napajedla jsou rodným městem jednoho z úhelných kamenů české hudby a jednoho z největších světových klavíristů 20. století - Rudolfa Firkušného. Odkaz tohoto velikána je pro nás v Napajedlích velkou výzvou.

Varhany v chrámu sv. Bartoloměje tedy splňují úkol duchovního a kulturního obohacení nejen Napajedel, ale i celého regionu.

Více informací najdete ZDE.

  

  


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2020 Klub kultury Napajedla
Realizace rotate Rotate